Volhoudbare bedrijfsontwikkeling

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Onze drijvende kracht

Al generaties lang gebruiken Nederlanders hun creativiteit en kennis om industrieën te ontwikkelen die bijdragen aan levendige lokale gemeenschappen. We proberen te leven van de hulpbronnen van de natuur en in harmonie met diezelfde natuur terwijl we iets creëren waar behoefte aan is en waar we trots op zijn. Invulling geven aan lokale en mondiale behoeften is al sinds de Hanzetijd geworteld in onze ondernemende maatschappij. In die geest is Fennenoord in 2020 opgericht door ondernemers met een brede ervaring in verschillende industrieën, zoals de automotive sector, afval, energie, chemie en landbouw. Ze worden gedreven door expertise en middelen uit verschillende sectoren te verbinden. Door bruggen te bouwen tussen verschillende disciplines. Door samenwerking met gelijkgestemden. Door iets te creëren dat lokale waardecreatie oplevert. Tegelijkertijd helpen zij de wereld te verplaatsen in een duurzame richting.
Drijvende kracht achter Fennenoord is het idee dat duurzame oplossingen voor uitdagingen met betrekking tot energie en grondstoffen die de mens nodig heeft, hun oorsprong kunnen hebben in natuurlijke processen. De opkomst van de circulaire economie en de bio-economie sterkt ons in dat idee. Het geeft ons een basis waarmee we enerzijds focus kunnen houden maar tegelijkertijd ook integrale oplossingen kunnen nastreven. Het stelt ons in staat om emissie-uitdagingen in de maatschappij op te lossen en deze met behulp van technologie en industriële productie om te zetten in waardevolle duurzame producten.

Volhoudbare bedrijfsontwikkeling leidt tot sociale ontwikkeling

9

Visie

Fennenoord wil volhoudbare voordelen bieden voor de samenleving. Processen voor het raffineren van hernieuwbare grondstoffen en het gebruik van hernieuwbare energie in de hele productieketen zullen daarvoor een vereiste zijn. Om dit te realiseren, zullen we werken aan en streven naar het verwezenlijken van de visie om een toonaangevende leverancier van hernieuwbare energie en grondstoffen te worden, waarvan de bedrijfsactiviteiten goed ingebed zijn in de lokale economie.
9

Missie

Onze missie omschrijft de kern van wat we doen. Voor ons betekent dit doelgericht werken – het leiding geven aan de ontwikkeling van en tevens de productie van milieuvriendelijke en alternatieve vormen van energie en grondstoffen in interactie met zakelijke en publieke klanten.
9

Waarden

Onze waarden weerspiegelen wie we zijn en hoe we handelen. Hierdoor leven we onze visie uit en voeren we onze missie uit. Onze waarden zijn: innovatief, duurzaam, toegankelijk en open.
9

SDG's

De voetafdruk van de activiteiten van Fennenoord zal bijdragen aan een grotere inspanning om de omvangrijke wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op te lossen. We ondersteunen daarom de duurzaamheidsdoelen van de VN en verankeren ons werk, onze inzet, onze strategie en ons bedrijf vooral rond de doelen:

Neem Contact Op

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764