Energie & CO2

Door slim gebruik te maken van energie, besparen we veel CO2.

Wat We Doen

Warmtelevering

aan derden

Reductie Netcongestie

door verlaging piekproductie

Regionale Biomassa

Gemonitord en gecertificeerd

CO2-reductie

65.000 ton

Duurzaam Transport

op eigen bio-LNG

Weet u een locatie voor ons?

Warmtelevering

De ontwikkeling van Fennenoord heeft ook geleid tot een kans voor grootschalig hergebruik van restwarmte. Via warmtepompen kan de warmte op midden- temperatuur (50-80°C) via een “backbone” warmteleiding aan warmtenetten geleverd worden. Er is voldoende restwarmte voor ca. 14.000 woningequivalenten. Bestaande gebruikers en nieuwe gebruikers hoeven in principe geen nieuwe radiatoren of aanvullende isolatie toe te passen.

Hiermee wordt per saldo een reductie van de stikstof depositie gerealiseerd tot maximaal 14.000 kg NOx- equivalenten per jaar.

In de basis is Fennenoord erop gericht vloeibaar methaan als bio-LNG te leveren aan de transportsector. Er kan ook gekozen worden voor levering van GroenGas. Met de huidige ontwikkeling van hybride warmtepompen (gas in combinatie met warmtepomptechnologie) is er voldoende GroenGas te leveren voor ca. 23.000 woningen.

woningen groen gas

woningen restwarmte

Biomassa  + H2?

Fennenoord heeft hoge temperatuur warmte nodig voor haar processen. Dat wil Fennenoord niet met aardgas maken, maar met duurzame energie.

Fennenoord beschouwt biobrandstof als een tussenstap naar een nog duurzamere warmtebron. Biomassa kan dan in de toekomst nog meer ingezet worden voor bijvoorbeeld groene chemie. Daarop anticipeert Fennenoord door nu al groene grondstoffen te maken uit mest en door op minder biomassa te stoken.

Fennenoord kan minder biomassa stoken omdat ze de keuze heeft gemaakt om voor een groot deel van de warmteopwekking warmtepompen te gebruiken die op groene stroom en restwarmte draaien. Bovendien zijn de biomassaketels ‘waterstof-ready’ en kan op groene waterstof worden overgegaan zodra die beschikbaar is voor een redelijke prijs.

Telefoon:

+31 570 763 764

Overige kenmerken

Samen bouwen we aan een duurzame, toekomstbestendige energievoorziening. Wij dragen op verschillende manieren ons steentje bij:

CO2-reductie
Fennenoord reduceert 65.500 ton CO2-equivalenten / jaar (ongeveer net zo veel als 27.500 huishoudens samen uitstoten aan CO2)
Restwarmte
Er is continu 16 MWth restwarmte beschikbaar. Ongeveer net zoveel als ca. 14.000 huishoudens jaarlijks gebruiken.
Reductie Netcongestie
Door de volcontinue productie van Fennenoord kan de (piek-)productie van zonnestroom worden afgevangen. Hierdoor komt er meer ruimte op het elektriciteitsnet voor zon-op-dak en/of andere groene elektriciteitsbronnen.
Elektriciteitsproductie

De bedrijfshallen worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen (0,5 MWp). Hoewel dit veel ruimte in beslag neemt, proberen we zoveel mogelijk plaats te maken voor biodiversiteit met groene daken.

Transport
Eigen transport gebeurt met trucks op bio-LNG. Dat is schoner en stiller.

Vaste Biomassa

De gebruikte biomassa komt uit de regio en wordt niet geïmporteerd uit bijv. de Baltische staten of Noord- Amerika. De biomassa voldoet aan strenge eisen en de hele productieketen wordt daarvoor gemonitord en gecertificeerd. Onderdelen die tijdens de controles beoordeeld worden zijn o.a.:

  • Herkomst en traceerbaarheid
  • Broeikasgasemissies
  • Concurrentie met voedsel
  • Biodiversiteit & milieu

De certificering van de biomassa voor toepassing energie is een vereiste conform nationale en Europese wetgeving

Neem Contact Op

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764