SDG 7:
Betaalbare en duurzame energie

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 7

SDG 7 gaat over leveringszekerheid en verduurzaming van energie. In Nederland gaat het vooral over de overschakeling naar duurzame energie en elektrificering van de energievoorziening. Dat betekent o.a. het gebruik van warmtepompen, hernieuwbare brandstoffen, maar ook besparing en beschikbaarheid van een goede energieinfrastructuur. Fennenoord draagt bij door levering van groen gas en hernieuwbare restwarmte (genoeg voor 37.000 woningen), ontwikkeling van groene grondstoffen als vervanging voor aardgas-gebaseerde producten, vermindering van netcongestie (waardoor meer zonne-energie en windenergie op het elektriciteitsnet past of meer warmtepompen en autolaadpunten kunnen worden geplaatst) en een R&D programma voor waterstoftechniek. Wij produceren ammoniak (NH3), methaan (CH4) en demi-water (H2O), waaruit op verschillende wijzen waterstof (H2) kan worden geproduceerd. Uit deze producten op zichzelf kunnen weer een heleboel andere chemische grondstoffen worden geproduceerd, maar uiteraard ook schone energie.

Neem Contact Op

5 + 9 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764