SDG 11:
Duurzame steden en gemeen-schappen

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 11

SDG 11 is gericht op duurzaam wonen en leven in steden en gemeenschappen. Het gaat dan om woongenot en woonlasten. Hoe houden we de lokale leefomgeving veilig, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam? Denk aan onderwerpen zoals geluidshinder door verkeer, verstedelijking, klimaatadaptatie, emissies van verzurende stoffen, blootstelling aan fijnstof of sociale cohesie in de woonbuurt. Iets simpels als aantal vogels in de stad draagt bij aan deze doelstelling.

Fennenoord is veel met dit thema bezig geweest bij de ontwikkeling van het bedrijf. Door emissies van geur, fijnstof en geluid zoveel mogelijk te beperken (veel strenger dan door de overheid voorgeschreven) kunnen we ons midden in de stad vestigen! Daardoor kunnen we restwarmte leveren, zodat woonlasten laag blijven, maar ook emissies van verzurende stoffen zoals ammoniak tegengaan.

Onze gebouwen en bedrijfsperceel zullen we zo groen mogelijk inrichten. Groene daken inrichten is dan niet genoeg. We willen biodiversiteit op en rondom ons bedrijf bevorderen. Dat is goed voor de natuur, helpt i.h.k.v. klimaatadaptatie en is goed voor ons personeel: wie wil er nu niet in een groene omgeving werken?

Wij hopen ook op verschillende manieren te kunnen samenwerken met lokale energiecooperaties. Wij gaan zo de verbinding aan met de lokale gemeenschap. Samen verduurzamen we de stad.

 

Neem Contact Op

10 + 13 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764