SDG 4:
Kwaliteits-onderwijs

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 4

Het doel van SDG 4 is dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs. Passende en toegankelijke scholing is voor alle leeftijdsgroepen en in alle levensfasen van belang. Fennenoord is bij haar procesontwikkeling o.a. de samenwerking aangegaan met Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, Saxion Hogescholen en Hogeschool Utrecht. Het samenwerken met gemotiveerde en getalenteerde studenten zoals Antoinet en Lotte bracht nieuwe inzichten en technologische doorbraken. Des te meer reden voor ons om verder de samenwerking te zoeken in een heus kennis- en innovatiecentrum, met onderwijs, kennisinstituten en andere bedrijven. Uiteraard horen daar ook de praktische opleidingen bij, want die zijn o.i. cruciaal. Termen zoals ‘hoger’ en ‘lager’ onderwijs komen er bij ons niet in! Dan hebben we het liever over praktisch en theoretisch opgeleiden.

 

Neem Contact Op

5 + 5 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764