SDG 13:
Klimaatactie

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 13

SDG 13 concentreert zich op het thema Klimaatactie.

Met het benutten van de restwarmte voor stadsverwarming via warmtenetten (voldoende voor ca. 14.000 woningen), kunnen de voor warmtenetten gebruikte fossiel-gestookte ketels en WKK’s uitgeschakeld worden. Per saldo worden daarmee miljoenen m3 fossiel aardgas niet verstookt en dus wordt de uitstoot van vele duizenden tonnen fossiele CO2 vermeden.

Verder zal Fennenoord BV enkel groene elektriciteit (zoveel mogelijk lokaal!) inkopen en een klein deel ervan zelf opwekken met PV en indien nodig ook met een beetje biogas. Door de restwarmte op te waarderen naar gebruikstemperatuur door middel van warmtepompen wordt het energieverbruik ook hier drastisch gereduceerd.

De productie van bijna 8 miljoen m3 groen gas is voldoende voor ca. 23.000 woningen met een hybride warmtepomp, maar door dit gas in te zetten als bio-LNG voor vrachtwagens wordt nog veel meer CO2-reductie gerealiseerd (ca. 40% meer dan wanneer het gas voor verwarming wordt gebruikt).

Ook de productie van groene meststoffen leidt tot minder gebruik van aardgas (stikstof-kunstmest wordt gemaakt met aardgas).

Alles bij elkaar leidt dit tot ca. 65.000 ton CO2-reductie.

 

Neem Contact Op

4 + 14 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764