SDG 9:
Industrie, innovatie en infrastructuur

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 9.1
Mobiliteit

SDG 9.1 heeft als invalshoek Mobiliteit. Hierin wordt gestreefd naar een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem. Uiteraard met een minimale negatieve invloed op de leefomgeving.

Fennenoord BV produceert bio-LNG. Deze bio-brandstof is geschikt als transportbrandstof voor o.a. vrachtwagens. Deze vrachtwagens emitteren door de bio-LNG minder stikstof-verbindingen en maken minder geluid. De transporteurs van Fennenoord worden aangemoedigd om deze bio-LNG te gaan gebruiken.

Ook vangt Fennenoord de ammoniak uit de mest af en maakt daarvan ammonia. Dit kan bijv. gebruikt worden om AdBlue te maken in combinatie met de vloeibare CO2 die we maken uit de mest.

SDG 9.2 
Versterking en verduurzaming bedrijfsleven

SDG 9.2 vraagt aandacht voor de versterking en verduurzaming van het bedrijfsleven.

Duurzame bedrijvigheid omvat duurzame productieprocessen en duurzame waardeketens. Dan gaat het dus ook over energie intensiteit van een bedrijfsproces en de meerwaarde van een bedrijf in de keten. Door het intern cascaderen van warmte en het daarna opwaarderen van de restwarmte voor hergebruik in warmtenetten, is de energie intensiteit van Fennenoord iets hoger, maar lokaal maatschappelijk gezien (in de waardeketen) wordt de energie intensiteit verlaagd. Dit komt omdat de restwarmte met warmtepompen wordt opgewaardeerd. Dit reduceert drastisch de energie intensiteit van bedrijven en huishoudens in de omgeving.

Ook met de productie van biobased meststoffen en biobased chemische grondstoffen verduurzaamt Fennenoord meerdere productieketens. Dat doet het bedrijf met de duurzame voordelen zoals een lagere NOx-uitstoot, voorkomen van ammoniak-uitstoot en andere milieu voordelen.

SDG 9.3 
Kennis en innovatie

SDG 9.3 gaat over kennis en innovatie. Fennenoord heeft een innovatief productieproces ontwikkeld dat geheel bestaat uit in de praktijk bewezen processen. Maar er is iets bijzonders gedaan. De technieken worden anders toegepast. Hierdoor is het businessmodel niet gebaseerd op 1 of 2 bronnen van inkomsten, maar weet Fennenoord 4 bronnen van inkomsten te creëren. Daarbij is de eventuele verkoop van restwarmte niet meegeteld.

Nieuwe ontwikkelingen en optimalisatie van de huidige bedrijfsprocessen brengt Fennenoord onder in een kenniscentrum, bestaande uit een werkplaats, een deel van de laboratoriumfaciliteiten en kantoorruimte.

Fennenoord wil een rol als R&D partner op het gebied van biobased productie. Deze rol pakt zij op met andere innovatieve bedrijven, samenwerkend binnen het consortium Symbiose ABC.
De eigen laboratoria en andere faciliteiten zullen dienst doen als samenwerkingsplek voor overheden, ondernemingen en kenniscentra.
De Fennenoord locatie wordt zodoende een hotspot voor kennis en innovatie en zal daarmee nieuwe ontwikkelingen genereren die enerzijds het voortbestaan van Fennenoord verzekeren en anderzijds haar bestaansrecht onderstrepen. De combinatie van bedrijven in Symbiose ABC is o.i. een ideale voedingsbodem voor innovatie op het gebied van biobased producten, duurzame energie en fermentatiechemie (waarbij geen fossiele bronnen gebruikt worden).

 

Neem Contact Op

10 + 7 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764