SDG 2:
Geen honger

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 2

Kent u de Sustainable Development Goals van de UN? Er zijn 17 van deze zo genoemde SDG’s. SDG 2 heeft tot doel honger te beëindigen, voedselzekerheid te garanderen en betere voeding en duurzame landbouw te stimuleren. Omdat in Nederland ondervoeding en voedselonzekerheid niet vaak voorkomen, kijken we in Nederland meer naar hoe wij voedsel produceren: hoe duurzaam doen we dat? Worden mineralen meststoffen zoals kalium, stikstof en fosfor effectief ingezet?

Fennenoord maakt o.a. meststoffen op maat voor de landbouw. In ons productieproces worden de meststoffen kalium, fosfaat en stikstof grotendeels gescheiden. Dat betekent dat we later in het proces deze meststoffen ook weer in bepaalde verhoudingen kunnen samenvoegen. Omdat ieder gewas deze meststoffen in een andere verhouding nodig heeft om te groeien, maken we een waardevol product voor de landbouw. Tegelijkertijd voorkomt dit de emissie van stikstof naar de atmosfeer, want een teveel aan ammoniak kunnen we bijvoorbeeld bluspoeder van maken of waterstof.

 

 

Neem Contact Op

5 + 15 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764