Milieu & Veiligheid

Elke industrie geeft emissies. Ook bij een fabriek als die van Fennenoord kun je wat verwachten. Door het innovatief ontwerp wordt gezorgd voor een minimale impact op de directe omgeving. Op belangrijke aspecten zoals CO2 en stikstof verminderen we zelfs emissies. Het gebruik van warmtepompen houdt de emissies van o.a. fijnstof, CO2 en NOx laag. De laatste ontwikkelingen in emissiereductie worden toegepast in het ontwerp.

Maatregelen t.a.v.

Geur

Deurcontour van 0,5 OUE ligt op slechts 50 meter

Vrachtverkeer

2,5 vrachtwagen per uur, 16 uur per dag, 6 dagen per week

Fijnstof

Vergelijkbaar met slechts 5 open haarden

Geluid

Veel inpandig werken, stille trucks op bio-LNG

Gevaarlijke stoffen

In slechts kleine hoeveelheden aanwezig

Ammoniak

Gebouwen op onderdruk. We willen immers ons eindproduct niet verliezen

Ontwikkeld door milieukundigen en dat merk je.

Fijnstof

Biomassaketel

De schoorsteen van de biomassaketel zal een uitstoot hebben van gemiddeld 50.000 m³ rookgas per uur. De emissies zullen lager zijn dan de wet-en regelgeving vereist. Voor fijnstof is dat bijvoorbeeld vergelijkbaar met minder dan 5 open haarden. De uitstoot wordt bovendien op hoogte gebracht met de schoorsteen, waardoor het snel wordt verdund met de buitenlucht.

 

Vrachtverkeer

2,5 vrachtwagen per uur, tussen 7.00 en 23.00 uur op maandag t/m zaterdag.

Al onze vrachtwagens zullen op termijn op onze eigen bio-LNG kunnen rijden (stiller, zuiniger, schoner).

open haarden (niet meer)

vrachtwagen per uur (16 uur / dag)

Ammoniak & Mest

Fennenoord heeft aanzienlijke maatregelen genomen om de geuroverlast te kunnen beperken. Daardoor komt de geurcontour volgens onafhankelijk onderzoek te liggen op 0,5 OUE op ca. 50 meter. Ter vergelijking:

Ammoniak Uitstoot

De schoorsteen behorende bij de proceslucht-reiniging (biobed, koolstoffilters, etc) heeft een debiet van ca. 200.000 m³ per uur. Ook deze emissies zullen lager zijn dan de regelgeving eist. Voor ammoniak kan dat vergeleken worden met 2 koeien in de wei.

Reductie Mestoverschot

Minder meststoffen uitgereden op de bodem, resulterend in:

 • Reductie tot 1.120 ton P2O5 (fosfaat) / jaar.
 • Reductie tot 1.860 ton N-totaal (stikstof) / jaar.
 • Vastlegging van ca. 1.000 ton ammoniak uit mest in producten zoals bluspoeder.

Geluid

Fennenoord wil haar buren zo weinig mogelijk tot last zijn. Er zijn daarom meerdere maatregelen doorgevoerd op het gebied van geluid:
 • Gebruik van stille LNG trucks
 • Geïsoleerde gebouwen
 • Geïsoleerde buitenapparatuur
 • Lossen en laden van vloeistoffen met inpandige pompen (minder geluid van trucks)
 • Inpandig laden en lossen van vaste stoffen

Geurcontour OUE / m³ (98-percentiel)

Fennenoord heeft aanzienlijke maatregelen genomen om de geuroverlast te kunnen beperken. Daardoor komt de deurcontour volgens onafhankelijk onderzoek te liggen op 0,5 OUE op ca. 50 meter. Ter vergelijking:

Norm provincie Overijssel:

 • 15 OUE
 • op 100 meter

Norm gemeente Deventer:

 • 1,5 OUE
 • op 100 meter

Waterzuivering WDOD Deventer:

 • 0,5 OUE
 • op ca. 220 meter

Neem Contact Op

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764