SDG 6:
Schoon water en sanitaire voorzieningen

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 6

SDG 6 gaat over schoon water en sanitaire voorzieningen. In Nederland gaat het dan vooral om minder schadelijke lozingen, hergebruik van water en een lager watergebruik. Daarmee moet de waterkwaliteit in Nederland worden verhoogd en waterschaarste worden tegengegaan. Lozingen van water met vervuilende stoffen (o.a. stikstof en fosfor) beinvloeden de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater, wat veel invloed heeft op bijvoorbeeld biodiversiteit.

Fennenoord zuivert mest tot herbruikbaar, schoon, industrieel toepasbaar water door juist ook dat soort stoffen te verwijderen. Dit vermindert de druk op zoetwaterbronnen bij groeiende industriele activiteiten en woonkernen.

 

 

Neem Contact Op

11 + 10 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764