Kennis- en Innovatiecentrum

Fennenoord wordt een fabriekscomplex waar door een innovatief en duurzaam productieproces (varkens)mest, organische restproducten en houtige biomassa worden gebruikt en omgezet in o.a. biogas, groengas, methaan, bio-LNG, organische mestkorrels, bio-kunstmest, vloeibare food-grade bio-CO2, chemische (hulp)stoffen, verschillende kwaliteiten water en restwarmte (dat kan worden geleverd aan warmtenetten).

Wat We Doen

Bestaande en beproefde technieken

Een nieuw proces bestaande uit beproefde technieken

Lab & werkplaatsen

Innovatie vraagt om ruimte om te prutsen

Symbiose creëren

Meer dan de som der delen, meerwaarde bieden

Meer over ons kenniscentrum?

Bestaande en beproefde technieken

Fennenoord heeft gekozen voor technieken die bestaand en beproefd zijn. De samenstelling van deze technieken en de volgorde binnen het productieproces is echter uniek en innovatief.

Cryogene gasscheiding

Daarbij is de te gebruiken cryogeen techniek de eerste in zijn soort waarbij een integraal systeem het biogas kan omzetten naar groen gas, vloeibare methaan en vloeibare CO2. Innovatie en beproefde bedrijfszekerheid gaan hier hand in hand.

Destillatie van mest

Fennenoord onderscheid dunne en dikke fracties meststromen. Het probleem is altijd geweest dat er geen passende oplossing was voor de grote hoeveelheid dunne fractie op een industriële verwerkingsschaal. Fennenoord maakt gebruik van een destillatieproces voor de dunne fractie. Deze techniek biedt de zekerheid van een constante kwaliteit eindproduct. Andere reinigingstechnieken voor de dunne fractie vereisen naar de mening van Fennenoord te hoge investeringen en exploitatiekosten.

Industriële warmtepomp

Het destillatieproces vraagt warmte. Deze warmte wordt groen opgewekt. Bij het destillatieproces ontstaat tevens restwarmte. Deze restwarmte kan met behulp van een industriële warmtepomp naar een hogere temperatuur gebracht worden en worden geleverd aan de warmtenetten van de stad.

Intellectueel eigendom

Zo ontstaat een ideale innovatieve combinatie waarbij een prima te vergisten product ontstaat, er echt schoon water wordt verkregen en de restwarmte aan de stad kan worden doorgegeven.

Het Fennenoord concept is vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Kenniscentrum

Nieuwe ontwikkelingen en optimalisatie van de huidige bedrijfsprocessen brengt Fennenoord onder in een kenniscentrum, bestaande uit een werkplaats, een deel van de laboratoriumfaciliteiten en kantoorruimte.

Fennenoord wil een rol als R&D partner op het gebied van biobased productie. Deze rol pakt zij op met andere innovatieve bedrijven, samenwerkend binnen het consortium Symbiose ABC.

De eigen laboratoria (ten behoeve van het productieproces en haar eigen ontwikkelings-roadmap) en andere faciliteiten zullen dienst doen als samenwerkingsplek voor overheden, ondernemingen en kenniscentra. De bedrijfslocatie wordt erop ingericht deze faciliteiten te kunnen delen met samenwerkingspartners en gasten te kunnen ontvangen en rond te leiden. Daarbij wordt ook een symbiose met buurbedrijven nagestreefd.

De Fennenoord locatie wordt zodoende een hotspot voor kennis en innovatie en zal daarmee nieuwe ontwikkelingen genereren die enerzijds het voortbestaan van Fennenoord verzekeren en anderzijds haar bestaansrecht onderstrepen. De combinatie van bedrijven in Symbiose ABC is o.i. een ideale voedingsbodem voor innovatie op het gebied van biobased producten, duurzame energie en fermentatiechemie.

R&D onderzoek zal zich onder andere richten op procesoptimalisatie en productontwikkeling. Onderzoeksthema’s zullen zijn:

 

  • CO2 als chemische grondstof
  • Ammonia als chemische grondstof
  • Waterstofproductie
  • Biobased raffinage van grondstoffen (o.a. productie van vezels, eiwit en suikers)

Neem Contact Op

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764