SDG 15:
Leven op het land

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG 15

SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Ecosystemen en biodiversiteit staan continu onder druk door bevolkingsgroei, klimaatverandering en allerlei soorten vervuilingen. En dat terwijl schoon water, schone lucht, een gezonde bodem, de natuur in het geheel zo belangrijk is voor onze maatschappij.

Fennenoord is veel met dit thema bezig geweest bij de ontwikkeling van het bedrijf. Door emissies van broeikasgassen, fijnstof, verzurende stoffen en geluid zoveel mogelijk te beperken (veel strenger dan door de overheid voorgeschreven) dragen we direct bij aan de gezondheid van natuurgebieden dichtbij en verder weg. Ook onze meststoffen op maat zorgen voor minder vermesting en verzuring van de omgeving.

Onze gebouwen en bedrijfsperceel zullen we zo groen mogelijk inrichten. Groene daken inrichten is dan niet genoeg. We willen biodiversiteit op en rondom ons bedrijf bevorderen. Dat is goed voor de natuur, helpt i.h.k.v. klimaatadaptatie en is goed voor ons personeel: wie wil er nu niet in een groene omgeving werken?

 

Neem Contact Op

2 + 5 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764