Warmte hergebruik Fennenoord

Veel partijen die betrokken zijn bij ons project hebben vragen gesteld over de haalbaarheid van levering van warmte aan de stad Deventer. Fennenoord heeft daarom met steun van de Cleantech Regio onderzoek laten doen.

Meer lezen

Fennenoord BV opgericht

Sinds 2013 werkte Rob Korten uit Deventer aan de ontwikkeling van een proces waarmee uit mest groene grondstoffen en duurzame energie kan worden geproduceerd. Inmiddels werken meerdere organisaties mee aan de ontwikkeling. Vooral de laatste 2 jaren zijn daar, ondanks COVID-19, grote stappen door gemaakt.

Meer lezen

Infographic: Wat we doen

Fennenoord is al enige tijd bezig met de voorbereidingen van het project. Vertragingen als gevolg van de Stikstofcrisis, COVID-19 en de biomassadiscussie hebben ons project uiteindelijk alleen maar beter gemaakt.

Meer lezen

Biomassa: Wat u wilt weten

Fennenoord heeft biomassa als grondstof en gebruikt het (deels) als brandstof voor haar hoge temperatuur processen. Wij krijgen de laatste maanden veel vragen over hoe wij aankijken tegen de verbranding van houtige biomassa.

Meer lezen

Wijziging Samenwerkingsverband

PERSBERICHT

Datum: 01-09-2019

Initiatiefnemer Rob Korten laat geïnteresseerden middels voorliggend persbericht weten, dat hij de samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. het project Fennenoord, ook wel bekend onder de naam Gashaven Fennenoord, zoals genoemd in het eerder gepubliceerde artikel in de Stentor, heeft beëindigd. Activiteiten in het kader van dit samenwerkingsverband waren reeds gestopt op 22 maart 2019. Het project Fennenoord wordt voortgezet in een nieuw samenwerkingsverband. De nieuwe samenwerkingspartners worden bekend gemaakt zodra opportuun.

Project initiatiefnemer en eigenaar Rob Korten

Samenwerkingsverband Fennenoord wil jaarlijks 300.000 ton mest verwerken in Deventer

Binnen het samenwerkingsverband Fennenoord willen Rob Korten en zijn partners vanaf 2021 via een gesloten systeem op jaarbasis 300.000 ton mest van veehouderijbedrijven uit Deventer en directe omgeving gaan verwerken. De centrale zou moeten komen in het havengebied van Deventer, op een gedempte havenarm.

Meer lezen