SDG 12:
Verantwoorde consumptie en productie

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • Datum: 17 november 2022

SDG 12

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. SDG 12 concentreert zich op de transitie naar een circulaire economie. Hoe gaan we efficienter gebruikmaken van grondstoffen? Hoe verminderen we afval en doen we meer aan hergebruik? Door de afhankelijkheid van (fossiele) grondstoffen te beperken, beperken we de negatieve gevolgen van onze consumptie voor volgende generaties.

In Nederland richten we ons o.a. op kringlooplandbouw en verduurzaming van de basisindustrie. Fennenoord legt daar ook de focus op. Door het maken van meststoffen op maat en het reduceren van methaan en ammoniakuitstoot in de landbouw dragen we bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Door uit mest chemische grondstoffen te produceren, helpen we bij het verduurzamen van de basisindustrie. En met ons R&D programma willen we onze bijdrage verder uitbreiden, bijvoorbeeld naar de waterstof-economie en de fermentatiechemie (o.a. het produceren van biologisch afbreekbare bio-plastics).

Omdat wij bijdragen aan de SDG’s zijn wij finalist geworden voor de verkiezing Starter met Impact Oost-Nederland 2022. Meer dan 200 startende ondernemingen deden mee aan de voorronde. En nu mag jij op ons stemmen! Help je mee?

Fennenoord finalist ‘Starter met Impact Oost-Nederland 2022’

Neem Contact Op

15 + 2 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764