SDG 11:
Duurzame steden en gemeen-schappen

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • Datum: 17 november 2022

SDG 11

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. SDG 11 is gericht op duurzaam wonen en leven in steden en gemeenschappen. Het gaat dan om woongenot en woonlasten. Hoe houden we de lokale leefomgeving veilig, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam? Denk aan onderwerpen zoals geluidshinder door verkeer, verstedelijking, klimaatadaptatie, emissies van verzurende stoffen, blootstelling aan fijnstof of sociale cohesie in de woonbuurt. Iets simpels als aantal vogels in de stad draagt bij aan deze doelstelling.

Fennenoord is veel met dit thema bezig geweest bij de ontwikkeling van het bedrijf. Door emissies van geur, fijnstof en geluid zoveel mogelijk te beperken (veel strenger dan door de overheid voorgeschreven) kunnen we ons midden in de stad vestigen! Daardoor kunnen we restwarmte leveren, zodat woonlasten laag blijven, maar ook emissies van verzurende stoffen zoals ammoniak tegengaan.

Onze gebouwen en bedrijfsperceel zullen we zo groen mogelijk inrichten. Groene daken inrichten is dan niet genoeg. We willen biodiversiteit op en rondom ons bedrijf bevorderen. Dat is goed voor de natuur, helpt i.h.k.v. klimaatadaptatie en is goed voor ons personeel: wie wil er nu niet in een groene omgeving werken?

Wij hopen ook op verschillende manieren te kunnen samenwerken met lokale energiecooperaties. Wij gaan zo de verbinding aan met de lokale gemeenschap. Samen verduurzamen we de stad.

Omdat wij bijdragen aan de SDG’s zijn wij finalist geworden voor de verkiezing Starter met Impact Oost-Nederland 2022. Meer dan 200 startende ondernemingen deden mee aan de voorronde. En nu mag jij op ons stemmen! Help je mee?

Fennenoord finalist ‘Starter met Impact Oost-Nederland 2022’

Neem Contact Op

10 + 10 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764