Warmte hergebruik Fennenoord incl. stikstofreductie (RAPPORT)

Haalbaarheidsstudie in opdracht van Cleantech Regio

Veel partijen die betrokken zijn bij ons project hebben vragen gesteld over de haalbaarheid van levering van warmte aan de stad Deventer. Fennenoord heeft daarom onderzoek laten doen naar de volgende onderwerpen:

  1. Bepaling van de potentie van hergebruik van de restwarmte van project Fennenoord via een Hoge Temperatuur (HT) of Lage Temperatuur (LT) warmteleiding door de stad Deventer. Deze restwarmte kan Fennenoord aanbieden aan de bestaande warmtenetten in Deventer en eventuele uitbreidingen hiervan;
  2. Keuze voor een HT- of LT-scenario;
  3. Financiële haalbaarheid en betaalbaarheid van energiekosten (o.a. via een energiecoöperatie);
  4. Milieutechnische impact op project Fennenoord en stad Deventer (m.n. stikstofreductie).

De studie is met de volgende positieve resultaten afgerond:

  1. Het hergebruik van warmte is haalbaar en betaalbaar gebleken
  2. Tot 6.000 kg per jaar aan stikstofreductie in de stad
  3. Er is een termsheet getekend met de warmtenetbeheerder

Link naar rapport

Wijziging Samenwerkingsverband

PERSBERICHT

Datum: 01-09-2019

Initiatiefnemer Rob Korten laat geïnteresseerden middels voorliggend persbericht weten, dat hij de samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. het project Fennenoord, ook wel bekend onder de naam Gashaven Fennenoord, zoals genoemd in het eerder gepubliceerde artikel in de Stentor, heeft beëindigd. Activiteiten in het kader van dit samenwerkingsverband waren reeds gestopt op 22 maart 2019. Het project Fennenoord wordt voortgezet in een nieuw samenwerkingsverband. De nieuwe samenwerkingspartners worden bekend gemaakt zodra opportuun.

Project initiatiefnemer en eigenaar Rob Korten