SDG 7:
Betaalbare en duurzame energie

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • Datum: 17 november 2022

SDG 7

Fennenoord BV draagt bij aan de SDG‘s (Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties). Zo ook aan SDG7.

SDG 7 gaat over leveringszekerheid en verduurzaming van energie. In Nederland gaat het vooral over de overschakeling naar duurzame energie en elektrificering van de energievoorziening. Dat betekent o.a. het gebruik van warmtepompen, hernieuwbare brandstoffen, maar ook besparing en beschikbaarheid van een goede energieinfrastructuur. Fennenoord draagt bij door levering van groen gas en hernieuwbare restwarmte (genoeg voor 37.000 woningen), ontwikkeling van groene grondstoffen als vervanging voor aardgas-gebaseerde producten, vermindering van netcongestie (waardoor meer zonne-energie en windenergie op het elektriciteitsnet past) en een R&D programma voor waterstoftechniek. Wij produceren ammoniak (NH3), methaan (CH4) en demi-water (H2O), waaruit op verschillende wijzen waterstof (H2) kan worden geproduceerd. Uit deze producten op zichzelf kunnen weer een heleboel andere chemische grondstoffen worden geproduceerd.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Engels: Sustainable Development Goals, afgekort SDG) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzameontwikkelingsagenda voor 2030. Er zijn 17 doelen. Fennenoord werkt aan het realiseren van deze doelen middels een integraal bedrijfsconcept.

Omdat wij bijdragen aan de SDG’s zijn wij finalist geworden voor de verkiezing Starter met Impact Oost-Nederland 2022. Meer dan 200 startende ondernemingen deden mee aan de voorronde. En nu mag jij op ons stemmen! Mogen we op je stem rekenen?

Fennenoord finalist ‘Starter met Impact Oost-Nederland 2022’

Neem Contact Op

13 + 10 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764