SDG 6:
Schoon water en sanitaire voorzieningen

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • Datum: 17 november 2022

SDG 6

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Engels: Sustainable Development Goals, afgekort SDG) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Er zijn 17 doelen.

SDG 6 gaat over schoon water en sanitaire voorzieningen. In Nederland gaat het dan vooral om minder schadelijke lozingen, hergebruik van water en een lager watergebruik. Daarmee moet de waterkwaliteit in Nederland worden verhoogd en waterschaarste worden tegengegaan. Lozingen van water met vervuilende stoffen (o.a. stikstof en fosfor) beinvloeden de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater, wat veel invloed heeft op bijvoorbeeld biodiversiteit.

Fennenoord zuivert mest tot herbruikbaar, schoon, industrieel toepasbaar water door juist ook dat soort stoffen te verwijderen. Dit vermindert de druk op zoetwaterbronnen bij groeiende industriele activiteiten en woonkernen.

Op deze manier dragen wij bij aan SDG 6. Omdat wij bijdragen aan de SDG’s zijn wij finalist geworden voor de verkiezing Starter met Impact Oost-Nederland 2022. Meer dan 200 startende ondernemingen deden mee aan de voorronde. En nu mag jij op ons stemmen:

Fennenoord finalist ‘Starter met Impact Oost-Nederland 2022’

 

Neem Contact Op

5 + 7 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764