SDG 15:
Leven op het land

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • Datum: 17 november 2022

SDG 15

Deze maand hebben we het regelmatig over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Ecosystemen en biodiversiteit staan continu onder druk door bevolkingsgroei, klimaatverandering en allerlei soorten vervuilingen. En dat terwijl schoon water, schone lucht, een gezonde bodem, de natuur in het geheel zo belangrijk is voor onze maatschappij.

Fennenoord is veel met dit thema bezig geweest bij de ontwikkeling van het bedrijf. Door emissies van broeikasgassen, fijnstof, verzurende stoffen en geluid zoveel mogelijk te beperken (veel strenger dan door de overheid voorgeschreven) dragen we direct bij aan de gezondheid van natuurgebieden dichtbij en verder weg. Ook onze meststoffen op maat zorgen voor minder vermesting en verzuring van de omgeving.

Onze gebouwen en bedrijfsperceel zullen we zo groen mogelijk inrichten. Groene daken inrichten is dan niet genoeg. We willen biodiversiteit op en rondom ons bedrijf bevorderen. Dat is goed voor de natuur, helpt i.h.k.v. klimaatadaptatie en is goed voor ons personeel: wie wil er nu niet in een groene omgeving werken?

Omdat wij bijdragen aan de SDG’s zijn wij finalist geworden voor de verkiezing Starter met Impact Oost-Nederland 2022. Meer dan 200 startende ondernemingen deden mee aan de voorronde. En nu mag jij op ons stemmen! Help je ons? Samen kunnen we winnen!

Fennenoord finalist ‘Starter met Impact Oost-Nederland 2022’

Neem Contact Op

7 + 3 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764