Persbericht

Fennenoord is vandaag naar buiten gekomen met nieuwe Artist Impressions voor haar plannen op een potentiële vestigingslocatie.

  • Datum: 16 februari 2022

Nieuwe Artist Impressions Fabriek

Fennenoord is vandaag naar buiten gekomen met nieuwe Artist Impressions voor haar plannen op een potentiële vestigingslocatie. Opvallende elementen: veel groen en een nieuwe toegangsweg voor Fennenoord en haar buren. Die extra investeringen denkt Fennenoord voor eigen rekening te kunnen nemen. De bedrijfslocatie moet verder ruimte bieden voor meer dan 3.500 m2 R&D faciliteiten, de productie van duurzame warmte voor 14.000 woningen en GroenGas voor maximaal 23.000 woningen.

In de voorbereiding heeft Fennenoord gesproken met omliggende bedrijven en het georganiseerd bedrijfsleven. Daarnaast is in 2021 een participatietraject doorlopen met inwoners uit de omgeving. Daarvoor zijn meerdere informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren geweest. Er zijn verschillende wensen van belanghebbenden opgehaald en verwerkt in de artist impressions.

 

Groene grondstoffen

Fennenoord BV ontwikkelt een plan voor de productie van duurzame, chemische en organische grondstoffen. Als bijproduct wordt duurzame warmte geproduceerd, geschikt voor gebruik in nabijgelegen warmtenetten.

Onderzoek wijst uit dat het plan van Fennenoord zowel de uitstoot van stikstof als CO2 in de stad vermindert. Volgens het Nederlands Centrum Mestverwaarding levert het plan van Fennenoord in alle opzichten een goede, professionele bijdrage aan duurzaamheid, met een innovatieve en op kwaliteit en marktwaarde gerichte aanpak.

NOTE: Dit bericht is enigszins aangepast. De  beoogde locatie is helaas niet meer beschikbaar. Volgens de betreffende gemeente is vestiging op andere industrieterreinen geen probleem, hoewel deze bedrijfsterreinen dichter bij woningen liggen. De voor Fennenoord benodigde fysieke ruimte lijkt daar echter niet beschikbaar te zijn.

Ook andere locaties in Nederland staan daarom in de belangstelling bij Fennenoord.

 

Geuronderzoek

Onafhankelijk geuronderzoek toont aan dat de maximale geuroverlast tot 3x minder zal zijn dan maximaal toegestaan volgens het bestemmingsplan. Dat is tevens 30x minder dan volgens provinciaal beleid is toegestaan voor soortgelijke industrie in Overijssel.

De gemeente ziet het plan van Fennenoord niet graag komen op de beoogde locatie in de stad. Volgens de gemeente is vestiging op andere industrieterreinen geen probleem, hoewel deze bedrijfsterreinen dichter bij woningen liggen. De voor Fennenoord benodigde fysieke ruimte lijkt daar echter niet beschikbaar te zijn. Ook andere locaties in Nederland staan daarom in de belangstelling bij Fennenoord.

De artist impressions zijn te downloaden op de website van Fennenoord. Daar is ook meer informatie te vinden, zoals onderzoeksrapporten en infographics.

Bijlagen:
Artist Impression 1
Artist Impression 2
Artist Impression 3
Nieuwe informatiefolder – Algemeen
Nieuwe informatiefolder – specifiek voor Deventer

Neem Contact Op

3 + 14 =

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764