Fennenoord komt in de bebouwde kom te liggen op een op innovatie gericht industrieterrein, lokaal bekend onder de naam “Poort van Deventer” op bedrijventerrein Bergweide 5. Voor Fennenoord is deze locatie logistiek gunstig gelegen en voldoende dicht bij de stad om warmte te kunnen leveren.

De ligging nabij de stad stelt technische eisen aan de bedrijfs- en procesinrichting. Geur- en geluidsbestrijding en veiligheidseisen spelen een grote rol. Om aan deze eisen tegemoet te komen worden de verschillende bewerkingsstadia in aparte gebouwen en compartimenten ondergebracht. 

Het uitgangspunt van het bedrijfsontwerp is dat er geen sprake zal zijn van geuroverlast. De gehele productie is opgebouwd uit gesloten processen. Om eventuele geuroverlast uit te sluiten wordt er met onderdruk in de gebouwen gewerkt en worden er luchtwassers geplaatst. Tot slot zijn er biofilters als politiefilter geplaatst voor de reeds schoongewassen proceslucht.

Een gedeelte van de te bouwen fabriekshal zal worden onderkelderd voor de opslag van een buffervoorraad mest. Geur uit deze kelders wordt afgevangen middels een actief koolfilter.

Uitgangspunt is verder dat er gewerkt wordt met circulaire bouwmaterialen. Dit circulaire gedachtegoed wordt tevens doorgevoerd in de aanvoer van grondstoffen. Zowel de mest als de houtige biomassa wordt van lokale partners betrokken. Tevens wordt gezocht naar houtleveranciers met extra aandacht voor versterking (niet alleen onderhoud) van landschapselementen.