Fennenoord heeft gekozen voor technieken die bestaand en beproefd zijn. De samenstelling van deze technieken en de volgorde binnen het productieproces is echter uniek en innovatief.

Daarbij is de te gebruiken cryogeen techniek de eerste in zijn soort waarbij een integraal systeem het biogas kan omzetten naar groen gas, vloeibare methaan en vloeibare CO2. Innovatie en beproefde bedrijfszekerheid gaan hier hand in hand.

Fennenoord onderscheid dunne en dikke fracties meststromen. Het probleem is altijd geweest dat er geen passende oplossing was voor de grote hoeveelheid dunne fractie op een industriële verwerkingsschaal. Fennenoord maakt gebruik van een destillatieproces voor de dunne fractie. Deze techniek biedt de zekerheid van een constante kwaliteit eindproduct. Andere reinigingstechnieken voor de dunne fractie vereisen naar de mening van Fennenoord te hoge investeringen en exploitatiekosten.

Het destillatieproces vraagt warmte. Deze warmte wordt groen opgewekt. Bij het destillatieproces ontstaat tevens restwarmte. Deze restwarmte kan met behulp van een industriële warmtepomp naar een hogere temperatuur gebracht worden en worden geleverd aan de warmtenetten van de stad. 

Zo ontstaat een ideale innovatieve combinatie waarbij een prima te vergisten product ontstaat, er echt schoon water wordt verkregen en de restwarmte aan de stad kan worden doorgegeven.

Het Fennenoord concept is vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).