Gashaven Fennenoord wordt een bedrijfscomplex waar biomassa wordt gebruikt en omgezet in producten zoals:

  • biogas (methaan, eventueel opgewaardeerd tot de kwaliteit van groen aardgas of in te zetten als chemische grondstof), 
  • bio-LNG (algemeen beschouwd als een belangrijke vrachtwagen- en scheepsbrandstof voor de toekomst), 
  • organische meststoffen (exportproduct, grote behoefte in Oost-Europa), 
  • ammonia,
  • ammoniumsulfaat (in te zetten als kunstmest of bluspoeder), 
  • gedemineraliseerd of gedestilleerd water (naar wens van de klant, o.a. in te zetten bij maakindustrie of waterstofproductie),
  • food grade CO2 (>99% zuiver) van organische oorsprong, 
  • restwarmte ten behoeve van derden.