Uitnodiging werkgroepen

Na de startbijeenkomst op 22 juli jl. nodigen wij u uit aan enkele informatie- en discussie-bijeenkomsten deel te nemen. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zijn hiervoor van harte welkom. Doel is o.a. het voorliggende plan beter maken waar dat kan.

In de digitale startbijeenkomst (beeldbellen) van 22 juli 2021 zijn inwoners van Deventer en overige geïnteresseerden geïnformeerd over het participatieplan van Fennenoord. Zij kregen toegang tot alle benodigde informatie via een speciaal onderdeel van de Fennenoord-website: ‘Warmte Verbindt‘. Er is ook een presentatie over Fennenoord en de koppeling van de warmtenetten gegeven.

De deelnemers zijn tijdens de startbijeenkomst in een zo genoemde breakout-room opgedeeld in werkgroepen om zo in kleiner verband dieper op een thema in te kunnen gaan. De opmerkingen, suggesties etc. worden verwerkt in een terugkoppelingsoverzicht. Ook dit overzicht wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers via de web-pagina ‘Warmte Verbindt‘.

Nu de startbijeenkomst is geweest, worden belangstellenden uitgenodigd voor een verdiepingsslag in een soort van werkgroepen. Er wordt daarbij in informatie- en discussiebijeenkomsten gericht ingegaan op verschillende deel-thema’s en wijken. Ook wordt hen de gelegenheid gegeven zich aan te melden voor ‘vragenuurtjes‘. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties worden uitgenodigd in de werkgroepen deel te nemen. Bij dat laatste gelden geen restricties. In een werkgroep mag eenieder deelnemen. Bij voorkeur bestaan de werkgroepen uit (vertegenwoordigers van) bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan een woningcorporatie, bedrijvenparkmanagement, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties, huurdersverenigingen, LTO en VVE’s.

Doel: het voorliggende plan beter maken waar dat kan en belanghebbenden goed informeren waar dat nodig is.

Ook de resultaten van deze bijeenkomsten worden gedeeld op de web-pagina van ‘Warmte Verbindt‘ in een reactienota (denk aan: antwoorden op vragen, reacties op zorgpunten van belanghebbenden en reacties op suggesties voor verbetering).

Om de kwaliteit van de resultaten te borgen en het proces te optimaliseren zal een reflectiegroep worden ingesteld. De reflectiegroep bestaat uit specialisten in bepaalde werkvelden. Zij worden gevraagd vooral mee te denken over het proces en aan te geven waar meer aandacht voor moet komen. Deelnemers aan de reflectiegroep worden ook uitgenodigd voor de werkgroepen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om nog met de data te schuiven. Nog niet alle sprekers hebben definitief bevestigd op de genoemde data beschikbaar te zijn.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. U krijgt kort voor de bijeenkomst een Zoom-link doorgestuurd via email.

Aanmelden werkgroepen

Naam(Vereist)
Woonwijk(Vereist)

Ik wil meepraten tijdens de volgende bijeenkomsten:(Vereist)
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte gehouden worden van Fennenoord? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Wij respecteren uw privacy en delen deze gegevens niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.