Stikstofemissies in Deventer kunnen snel omlaag

PERSBERICHT, 20 September 2021

De stikstofemissies in Deventer kunnen flink naar beneden en wel op korte termijn. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na de publicatie van een stikstofonderzoek uitgevoerd door gerenommeerd internationaal onderzoeksbureau Peutz BV in opdracht van Fennenoord BV uit Deventer. De natuur in de uiterwaarden van de IJssel, maar ook op handen zijnde bouw- en ontwikkelingsprojecten in Deventer kunnen mogelijk hiervan profiteren.

In opdracht van Fennenoord BV heeft Peutz BV een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de stikstofuitstoot ten gevolge van de realisatie van project Fennenoord. Het onderzoek is uitgevoerd naar de gebruiksfase van de vergistingsinstallatie. Hierbij is een stikstofbalans gemaakt ter bepaling van de totale uitstoot.

Uit het onderzoek blijkt dat project Fennenoord zal leiden tot een netto reductie van de stikstofemissies. Fennenoord is opgezet door enkele lokale ondernemers en hun bedrijfspartners. Zij willen 8 bestaande warmtenetten van Ennatuurlijk in de gemeente Deventer middels een hoofdwarmteleiding met elkaar verbinden. Vervolgens willen ze met een industriële warmtepomp duurzame warmte aan de warmtenetten leveren, waarvoor ze gebruik maken van de restwarmte afkomstig van het toekomstige productieproces van Fennenoord BV. Dat bedrijf wil naast het voormalige Akzo-terrein agrarische reststromen, zoals mest, omzetten naar chemische producten. Het project levert veel CO2-reductie op en bespaart volgens Fennenoord veel extra investeringen in het gasloos maken van woningen.

Nog groter potentieel

Peutz geeft aan dat er nog meer voordelen te behalen zijn dan berekend in haar rapport:

  • In het onderzoek zijn mogelijke toekomstige uitbreidingen van het warmtenet nog niet meegenomen. Met dergelijke uitbreidingen wordt de netto reductie van stikstof mogelijk nog groter.
  • Door de Universiteit van Wageningen (WUR) wordt momenteel onderzoek verricht naar de stikstofreducties bij veehouderijen die zich aansluiten bij een centrale mestvergisting. Dit effect is vooralsnog ook nog niet meegenomen in het Peutz-onderzoek. Omdat ook Fennenoord mest vergist in haar bedrijf, verwacht Peutz dat uit dat WUR-onderzoek zal blijken dat de stikstofemissies in Deventer en omstreken door Fennenoord sterker zullen verminderen dan in het nu gepubliceerde Peutz-onderzoek is aangegeven.
  • Ook het weer heeft mogelijk nog een positief effect. Het onderzoek is gebaseerd op de warmtevraag in 2020. De winter van 2020 was volgens het KNMI de op één na zachtste winter sinds 1900, en wordt daarom geclassificeerd als “buitengewoon zacht”. In jaren met een strengere winter is de netto reductie van stikstof daarom ook groter dan in het Peutz-onderzoek is aangegeven. Er kan in koudere winters dan meer restwarmte gebruikt worden en daardoor wordt weer meer gas bespaard.

De onderzoeksresultaten komen op een belangrijk moment voor Fennenoord. Het College van B&W in Deventer is voornemens om het ter plaatse geldende bestemmingsplan te wijzigen en aan te scherpen op de factor geur door mest. Daarmee wil de gemeente bedrijven als Fennenoord weren op de beoogde vestigingslocatie. Een andere locatie in Deventer is volgens Fennenoord niet voorhanden en ook de gemeente heeft geen andere potentiële locatie aangewezen. Uit geuronderzoek (ook uitgevoerd door Peutz) bleek al eerder dat de gemeente op het punt van geur geen gelijk had. De gemeente schatte daarnaast ook in dat op het punt van stikstof de vestiging van Fennenoord niet mogelijk zou zijn. Uit het Peutz-onderzoek blijkt ook op dat punt nu het tegenovergestelde. Fennenoord hoopt dat de gemeenteraad nu een streep door de bestemmingsplanwijziging zet. Ook hopen ze dat de raad het college vraagt om samen met Fennenoord nu eerst een gezamenlijke ambitie voor het plangebied te formuleren.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE ONDERZOEKSRAPPORT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.