Samenwerkingsverband Fennenoord wil jaarlijks 300.000 ton mest verwerken in Deventer

Binnen het samenwerkingsverband Fennenoord willen Rob Korten en zijn partners vanaf 2021 via een gesloten systeem op jaarbasis 300.000 ton mest van veehouderijbedrijven uit Deventer en directe omgeving gaan verwerken. De centrale zou moeten komen in het havengebied van Deventer, op een gedempte havenarm.

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer lijken op het eerste gezicht positief over het plan. De ondernemers willen nu aan de slag om de vergunningen en de financiering van 55 miljoen euro rond krijgen. Volgens hen is er een financier die ‘heel ver wil gaan’, mits de de aanvraag voor een SDE+ duurzaamheidssubsidie wordt gehonoreerd. Zij geven hun project op dit moment een slagingskans van zeker 75%.

De initiatiefnemers willen met de modernste technieken mest en biomassa verwerken tot groen gas en organische mestkorrels, maar ook vloeibaar gas, CO2 en andere chemische producten. De korrels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de land- en tuinbouw. Bij de verwerking komt naar verwachting zo veel warmte vrij dat daarmee ongeveer 7000 gemiddelde huishoudens in Deventer van warmte kunnen worden voorzien. 

De locatie in Deventer is aantrekkelijk vanwege de goede bereikbaarheid en vanwege de bestemming die op dit gebied rust. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het schone overtollige water uit het verwerkingsproces te lozen. In het gebouw waarin de verwerking plaatsvindt wordt onderdruk gecreëerd waardoor er geen stankoverlast voor de omgeving kan ontstaan.

Bron: Agriholland (https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209271)