Quickscan Geur uitgevoerd

Begin 2019 vroeg Fennenoord aan onderzoeks-bureau Peutz om een quickscan geur. De belangrijkste geurstoffen uit mest zijn ammoniak (NH3), waterstofsulfide (H2S) en mercaptanen (zwavelhoudende organische verbindingen).

Bij Fennenoord bevinden de belangrijkste potentiële geurbronnen zich inpandig. De productieruimtes worden permanent onder onderdruk gehouden en de afgevoerde lucht wordt gereinigd via stoffilters, gaswassers, biobedden en andere technieken.

Resultaat onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat dankzij de geplande maatregelen tegen geur geen significante diffuse geuremissies meer kunnen plaatsvinden. Klik hier voor de Quickscan Geur.

Genomen maatregelen t.a.v. geur en stof

Fennenoord heeft het altijd belangrijk gevonden rekening te houden met haar omgeving. Voor geur zijn daarom eerder al een aantal maatregelen genomen. Deze vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.