Onderzoek stikstof en CO2

Fennenoord heeft onderzoeksbureau Peutz de opdracht gegeven te berekenen welke stikstofreductie en reductie van broeikasgassen door vestiging van Fennenoord in Deventer wordt gerealiseerd.
[UPDATE: het onderzoek is inmiddels afgerond]

Fennenoord heeft al eerder maatregelen genomen om stikstofdepositie als gevolg van haar bedrijfsprocessen te verminderen. Meer daarover vind je hier.

De resultaten van het onderzoek worden in juli 2021 verwacht. Een vroege terugkoppeling van Peutz bevestigde begin juli 2021 dat Fennenoord netto een reductie zal realiseren van stikstofuitstoot. Wanneer bijvoorbeeld warmtenetten worden verwarmd met restwarmte van Fennenoord, ontstaat er geen extra stikstofuitstoot.

UPDATE: HET ONDERZOEK IS INMIDDELS AFGEROND

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.