Mestverwerking voor 300.000 ton in Deventer in 2021

Onder de naam Fennenoord moet in 2021 gestart worden met de verwerking van 300.000 ton mest op een industrieterrein in Deventer. De initiatiefnemers, specialisten en ontwikkelaars, hebben de financiering grotendeels rond. Ook de gemeente en de omgeving zijn positief gestemd over de komst van de mestverwerker.

In eerste instantie wordt er varkensmest verwerkt. “In principe moet het systeem zo worden opgebouwd dat ook andere grondstoffen kunnen worden verwerkt”.

De verwachting is dus dat de verwerker in 2021 operationeel is, maar er ligt nog het een en ander open. “De vergunning en de SDE-subsidie moeten nog geregeld worden. Over dat laatste hebben we al overleg gehad met RVO.nl, maar dat is altijd een onzekerheidsfactor. De vergunning krijgen we wel rond, het is op een industrieterrein achter een chemische fabriek, dus een hogere milieucategorie dan we nodig hebben voor dit systeem. Het is nog even afhankelijk van eventuele procedures hoe lang het vergunningsproces zal duren.”

Voor de aanlevering van mest zijn er al contacten met intermediairs en mesttransporteurs. “De uiteindelijke contracten zullen worden gesloten met de veehouders zelf”, aldus de initiatiefnemers. Op de locatie worden onder andere biogas, mestkorrels en warmte geproduceerd. Dat laatste komt ten goede aan de warmtenetten voor stadsverwarming in Deventer.

Bron: Boerderij (https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/1/Mestverwerking-voor-300000-ton-in-Deventer-in-2021-382300E/)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *