• Fennenoord

    Fennenoord BV ontwikkelt een plan voor de productie van duurzame, chemische en organische grondstoffen in Deventer. Naast de voormalige AkzoNobel productielocatie wil het bedrijf o.a. ammoniak, bluspoeder, bio-kunstmest, demi-water, vloeibare koolzuurgas en vloeibare methaan produceren. Als bijproduct wordt duurzame warmte geproduceerd, meer dan genoeg voor alle warmtenetten in de stad Deventer.