Hoe varkensmest duizenden Deventer huishoudens warm kan houden (en je ruikt het niet eens)

De gemeente Deventer krijgt onverwacht een helpende hand toegestoken van het samenwerkingsverband Fennenoord om in 2030 energieneutraal te zijn. Met het verwerken van (varkens)mest moet restwarmte opgewekt worden.

De gemeente Deventer staat voor een enorme uitdaging om in 2030 energie-neutraal te kunnen zijn. Ze krijgt onverwacht een helpende hand toegestoken van het samenwerkingsverband Fennenoord. De drijvende krachten achter dit initiatief willen vanaf 2021 op jaarbasis 300.000 ton (varkens-)mest uit Deventer en directe omgeving verwerken. Met de restwarmte denken ze ongeveer 7000 huishoudens het hele jaar door van warmte te kunnen voorzien. ,,In Deventer voor Deventer.”

Rob Korten vormt samen met zijn partners het team achter Gashaven Fennenoord. De een is duurzaamheidsexpert, de ander weet veel van de agrarische sector of financieringen, maar gezamenlijk hebben ze de kennis en kunde in huis om hun innovatieve plan tot uitvoering te brengen, is de overtuiging. Als het tot realisatie komt, willen ze op het terrein van de centrale bovendien een kenniscentrum realiseren. ,,Daarvoor hebben we de eerste gesprekken met Saxion en andere kennisinstituten al gevoerd.”

IJssel

De locatie voor de centrale vonden ze in het havengebied van Deventer, op een gedempte havenarm achter de oude Akzo-fabriek. Geschikt vanwege de goede bereikbaarheid, maar vooral vanwege de bestemming die op dit gebied rust. En wie weet kan het water uit de nabijgelegen IJssel in de toekomst ook gebruikt worden voor de opwekking van energie. In eerste instantie zien ze de rivier echter als de plek waar ze het overtollige water uit het verwerkingsproces kunnen lozen. ,,Honderd procent schoon”, verzekert het consortium. ,,We gaan biomassa destilleren. Het water dat we eruit halen, komt eruit door verdamping via een gesloten proces.” Vanwege datzelfde gesloten systeem en het feit dat het hele gebouw op onderdruk komt te staan, verzekeren ze tevens dat er geen stankoverlast voor de omgeving ontstaat. ,,Er komt alleen schone lucht uit.”

Slagingskans

Het idee voor de mestverwerkingscentrale heeft zeker de laatste maanden concretere vormen aangenomen. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer lijken op het eerste oog positief. Nu is het een kwestie van de vergunningen en de financiering van 55 miljoen euro rond krijgen. Geen sinecure, maar er is een financier die ‘heel ver wil gaan’, mits de duurzaamheidssubsidie rond komt. Zekerheid is er niet in het leven, klinkt het wijs, maar op dit moment geven ze hun project een slagingskans van zeker 75 procent. 

Het plan voor Gashaven Fennenoord is een puzzel waarvan de stukjes steeds meer in elkaar begonnen te passen. Agrariërs zitten met een mestvraagstuk. Biogasinstallaties bestaan al geruime tijd, maar door de concurrentie op grondstoffen is mestvergisting niet altijd lucratief. Meestal niet zelfs. Duurzaamheidsdeskundige Korten begon zich al een jaar of zeven geleden af te vragen hoe dit anders zou kunnen. Het antwoord is volgens Korten en kompanen relatief simpel: maak van mestvergisting niet het doel, maar het middel.

“We hebben het over misschien wel 20 tot 30 procent van de Deventer bevolking!”

Fennenoord

Biomassa

Kortgezegd komt het er op neer dat het kwartet met de modernste technieken biomassa wil verwerken tot groen gas en organische mestkorrels, maar ook LNG, koolzuurgas (CO2) en andere chemische producten. De korrels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de land- en tuinbouw. ,,We houden een heleboel warmte over. Veel meer dan we aanvankelijk dachten. Het zou zonde zijn om die te laten verdampen. Die warmte kan beter naar de stad. Als we voorzichtig schatten, kunnen we het hele jaar ongeveer 7000 gemiddelde huishoudens in Deventer van warmte voorzien. Bij warmtenetten in hoogbouw is dat nog veel meer.” Aangezien een gemiddeld huishouden meer dan een persoon telt, gaat het om een aanzienlijk deel van de inwoners: ,,We hebben het omgerekend over twintig tot dertig procent van de Deventer bevolking.” Puntje van aandacht: de energiebedrijven en de politiek hebben tot op heden goed meegewerkt en zijn heel enthousiast. Haast is wel geboden, vinden de mannen. ,,Voor ons is het van belang dat we niet nog jaren hoeven te wachten voor we kunnen beginnen. We willen gebruik maken van het momentum”, zegt Korten. ,,Wij staan in elk geval te trappelen om te beginnen.”

Oplossing vinden is lastig
Een eenduidige oplossing voor het mestprobleem in Nederland is anno 2019 nog niet gevonden. Zo roepen traditionele mestvergistingsinstallaties maatschappelijke en politieke weerstand op. Ook verschillen de meningen over hoe duurzaam mestverwerking nu eigenlijk is. Het is een thema waar zowel de politiek als de agrarische sector mee worstelt. Vorig jaar is het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van mestverwerking.

Bron: De Stentor Deventer (https://www.destentor.nl/deventer/hoe-varkensmest-duizenden-deventer-huishoudens-warm-kan-houden-en-je-ruikt-het-niet-eens~af7c5eed/)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *