Warmte hergebruik Fennenoord

Veel partijen die betrokken zijn bij ons project hebben vragen gesteld over de haalbaarheid van levering van warmte aan de stad Deventer. Fennenoord heeft daarom met steun van de Cleantech Regio onderzoek laten doen.

Er is gekeken naar de volgende onderwerpen:

  1. Bepaling van de potentie van hergebruik van de restwarmte van project Fennenoord via een Hoge Temperatuur (HT) of Lage Temperatuur (LT) warmteleiding door de stad Deventer. Deze restwarmte kan Fennenoord aanbieden aan de bestaande warmtenetten in Deventer en eventuele uitbreidingen hiervan;
  2. Keuze voor een HT- of LT-scenario;
  3. Financiële haalbaarheid en betaalbaarheid van energiekosten (o.a. via een energiecoöperatie);
  4. Milieutechnische impact op project Fennenoord en stad Deventer (m.n. stikstofreductie).

De studie is met de volgende positieve resultaten afgerond:

  1. Het hergebruik van warmte is haalbaar en betaalbaar gebleken
  2. Tot 6.000 kg per jaar aan stikstofreductie in de stad
  3. Er is een termsheet getekend met de warmtenetbeheerder

Link naar rapport