Fennenoord betrekt inwoners

Fennenoord is een duurzaam bedrijf dat zich nieuw wil vestigen in Deventer. Daarbij wil de onderneming nu ook de inwoners van Deventer betrekken. Dat staat in het nieuwe participatie- en communicatieplan.

Bij het productieproces voor groene chemische grondstoffen en energie komt veel restwarmte vrij. Dat kan helpen bij de duurzame verwarming van de stad.

Door de warmtenetten in Deventer met elkaar te verbinden, kunnen duurzame warmtebronnen in de stad meerdere woongebieden verwarmen. Zo’n koppelleiding kan ervoor zorgen, dat minimaal de huidige gebruikers van de huidige warmtenetten snel kunnen verduurzamen (en waarschijnlijk nog veel meer woningen snel kunnen volgen door aan te sluiten). 

In de toekomst wordt bij een vergunningaanvraag van een project als dat van Fennenoord steeds meer verwacht dat een zogenoemd participatietraject wordt doorlopen. De initiatiefnemers van een vergunningplichtig project vragen daarbij om meningen, suggesties en vragen uit de maatschappij. Door deze voortijdig op te halen, kunnen deze worden meegenomen in de planvorming.

Nog niet verplicht

Hoewel dat nog niet verplicht is, vindt Fennenoord het nu al maatschappelijk wenselijk om belanghebbenden en belangstellenden in Deventer deel te laten nemen in zo’n participatietraject. “We hebben al veel met belanghebbenden gesproken en op basis daarvan ook maatregelen doorgevoerd. Ons bedrijfsproces en onze procedures werden daar alleen maar beter van. Het mes snijdt dan aan twee kanten,” aldus directeur Rob Korten.

Onder het motto ‘Warmte Verbindt’ wordt daarom inwoners, ondernemers, woningcorporaties, VVE’s, huurdersverenigingen, belangenbehartigers en andere geïnteresseerden gevraagd mee te denken. Het is een gelegenheid voor inwoners van Deventer om mee te praten over de volgende onderwerpen: 

  • Hoe zorgen we dat duurzame warmte van Fennenoord via warmtenetten in Deventer gebruikt kan worden?
  • Hoe zorgen we dat Fennenoord goed ingepast kan worden op de bedrijventerreinen in Deventer?

Hoge verwachtingen

Er wordt veel verwacht van de suggesties uit de Deventer samenleving. Hoe kunnen Fennenoord en de koppelleiding tussen de bestaande warmtenetten (ook wel Backbone genoemd) het beste gerealiseerd worden? Hoe willen inwoners hierbij betrokken worden? Hoe kunnen we verwarmingskosten ook op de lange termijn in toom houden? Wat is de zekerheid van warmte levering? Hoe “groen” is de warmte uit de combinatie Fennenoord – Backbone en kan dat nog beter?

Informatiepakket

In een informatiepakket op www.fennenoord.nl/warmte-verbindt/ zal veel informatie beschikbaar worden gesteld. Dat begint o.a. met een participatie- en communicatieplan. Resultaten van diverse afgeronde en ook de resultaten van nog lopende onderzoeken zullen daar te vinden zijn. Ook wordt daar in de toekomst bekend gemaakt wat Fennenoord met de suggesties gedaan heeft. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *