Door Fennenoord minder netcongestie

PERSBERICHT

Met de komst van Fennenoord dient zich een onverwacht voordeel aan t.a.v. het elektriciteitsnet. Momenteel kan er in Deventer geen groot dak met zonnepanelen meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook voor windenergie is geen ruimte meer op het net. Zon en windenergie kunnen een piek veroorzaken in de levering van elektriciteit. Het net is daar momenteel maar beperkt op berekend. Doordat Fennenoord een relatief grote elektriciteitsvraag heeft, gaat die piek van elektriciteitslevering naar beneden, omdat de stroom direct door Fennenoord wordt gebruikt. Daardoor kunnen bijvoorbeeld meer flatgebouwen en bedrijfspanden worden vol gelegd met zonnepanelen.

“Wij denken dat ook hierdoor de energierekening van Deventenaren en het bedrijfsleven in Deventer naar beneden kan gaan, ruim voordat de capaciteit van het elektriciteitsnet in Deventer wordt vergroot. Wij hopen dat de gemeente dit ook gaat inzien. De belangen van de inwoners van Deventer zijn toch ook het belang van de gemeente? Waarom dan zo’n kans voor de stad tegenhouden door het bestemmingsplan aan te passen?” 

De gemeenteraad bespreekt woensdag 27 oktober de voorgenomen bestemmingsplanwijziging met wethouder Grijsen. De discussie is hier te volgen:

https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/800189/Raadstafel%2027-10-2021

UPDATE, 8 december 2021:

De grote, continue vraag naar elektriciteit door Fennenoord zorgt overigens voor het verminderen van de piekbelasting op het elektriciteitsnet (door productie van zonne- en windenergie). In het lokale net wordt met de komst van Fennenoord meer duurzame elektriciteit direct opgebruikt, dus komt er meer ruimte voor productiecapaciteit op de lokale onderstations in Deventer. Volgens onze berekeningen kan dit minimaal oplopen naar 8 hectare zon-op-dak, wat een grote bijdrage betekent aan de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Deventer.

De Stentor rapporteerde op 8 december 2021 eveneens over de problematiek inzake de netwerkcapaciteit in Deventer. Meer hierover is op de website van De Stentor te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.