Warmte hergebruik Fennenoord incl. stikstofreductie (RAPPORT)

Haalbaarheidsstudie in opdracht van Cleantech Regio

Veel partijen die betrokken zijn bij ons project hebben vragen gesteld over de haalbaarheid van levering van warmte aan de stad Deventer. Fennenoord heeft daarom onderzoek laten doen naar de volgende onderwerpen:

  1. Bepaling van de potentie van hergebruik van de restwarmte van project Fennenoord via een Hoge Temperatuur (HT) of Lage Temperatuur (LT) warmteleiding door de stad Deventer. Deze restwarmte kan Fennenoord aanbieden aan de bestaande warmtenetten in Deventer en eventuele uitbreidingen hiervan;
  2. Keuze voor een HT- of LT-scenario;
  3. Financiële haalbaarheid en betaalbaarheid van energiekosten (o.a. via een energiecoöperatie);
  4. Milieutechnische impact op project Fennenoord en stad Deventer (m.n. stikstofreductie).

De studie is met de volgende positieve resultaten afgerond:

  1. Het hergebruik van warmte is haalbaar en betaalbaar gebleken
  2. Tot 6.000 kg per jaar aan stikstofreductie in de stad
  3. Er is een termsheet getekend met de warmtenetbeheerder

Link naar rapport

Infographic: Wat we doen

Fennenoord is al enige tijd bezig met de voorbereidingen van het project. Vertragingen als gevolg van de Stikstofcrisis, COVID-19 en de biomassadiscussie hebben ons project uiteindelijk alleen maar beter gemaakt. Door te schaven aan het businessmodel is het project energie-efficiënter geworden, is de stikstofdepositie aanzienlijk verlaagd (negatief in vergelijking met de huidige marktsituatie!) en is de CO2-reductie opgelopen naar meer dan 100.000 ton CO2-equivalenten op jaarbasis.

Inmiddels worden wij benaderd door (en hebben wij contact met) veel marktpartijen die meer willen weten van ons initiatief. Om hen en andere geïnteresseerden tegemoet te komen, hebben wij een aantal gegevens opgenomen in een nieuwe infographic.

BEKIJK HIER ONZE NIEUWE INFOGRAPHIC

Biomassa: Wat u wilt wetenFennenoord heeft biomassa als grondstof en gebruikt het (deels) als brandstof voor haar hoge temperatuur processen. Wij krijgen de laatste maanden veel vragen over hoe wij aankijken tegen de verbranding van houtige biomassa. Meestal wordt dan al snel in een gesprek duidelijk dat er veel onduidelijk is over wat houtige biomassa is en wat daar wettelijk over is geregeld.

Er is bijvoorbeeld een groot verschil in milieu impact tussen houtpellets en openhaardhout. Wist u bijvoorbeeld dat er bijna net zoveel openhaardhout wordt verstookt in Nederland als er houtpellets worden verstookt in elektriciteitscentrales?

Ook weet lang niet iedereen hoe goed zaken eigenlijk geregeld zijn vanuit Europese wet- en regelgeving. Of hoe goed het op veel vlakken eigenlijk gaat met het Nederlandse bos. Wij hebben daarom een aantal zaken voor je op een rij gezet.

BEKIJK HIER ONZE NIEUWE INFOGRAPHIC

Wijziging Samenwerkingsverband

PERSBERICHT

Datum: 01-09-2019

Initiatiefnemer Rob Korten laat geïnteresseerden middels voorliggend persbericht weten, dat hij de samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. het project Fennenoord, ook wel bekend onder de naam Gashaven Fennenoord, zoals genoemd in het eerder gepubliceerde artikel in de Stentor, heeft beëindigd. Activiteiten in het kader van dit samenwerkingsverband waren reeds gestopt op 22 maart 2019. Het project Fennenoord wordt voortgezet in een nieuw samenwerkingsverband. De nieuwe samenwerkingspartners worden bekend gemaakt zodra opportuun.

Project initiatiefnemer en eigenaar Rob Korten

Samenwerkingsverband Fennenoord wil jaarlijks 300.000 ton mest verwerken in Deventer

Binnen het samenwerkingsverband Fennenoord willen Rob Korten en zijn partners vanaf 2021 via een gesloten systeem op jaarbasis 300.000 ton mest van veehouderijbedrijven uit Deventer en directe omgeving gaan verwerken. De centrale zou moeten komen in het havengebied van Deventer, op een gedempte havenarm.

Meer lezen

Mestverwerking voor 300.000 ton in Deventer in 2021

Onder de naam Fennenoord moet in 2021 gestart worden met de verwerking van 300.000 ton mest op een industrieterrein in Deventer. De initiatiefnemers, specialisten en ontwikkelaars, hebben de financiering grotendeels rond. Ook de gemeente en de omgeving zijn positief gestemd over de komst van de mestverwerker.

Meer lezen